Stichting OPC

"Stichting OPC (Opbouw/Organisatie/Ondersteuning/Ontwikkeling/Optimalisatie Positie Consumenteninspraak) is een expertisecentrum voor consumenteninspraak in het regionaal openbaar vervoer." (Bron: Website OPC)  

Meer informatie gewenst zoals:

  • Wanneer opgericht
  • Welke doelgroeppen worden hier vertegenwoordigd
  • Wat onderscheid OPC van LOCOV en ROCOV
  • Wie werkt voor OPC
  • Enz.