Spoorwegpensioenfonds

De Stichting Spoorwegpensioenfonds (SPF) verzorgt de pensioenregelingen voor de ondernemingen, de werknemers en de voormalige werknemers binnen de bedrijfstak Spoorwegen pensioenregelingen. Het fonds is een niet verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds.

De Stichting Spoorwegpensioenfonds behoort tot de tien grootste pensioenfondsen in Nederland.

De Stichting Spoorwegpensioenfonds heeft de uitvoering van de pensioenregeling, het beheer van het vermogen, de financiële administratie en de beleidsvoorbereiding uitbesteed aan SPF Beheer bv. SPF Beheer bv heeft een raad van commissarissen en een externe adviescommissie die adviseert over beleggings-, en uitvoeringsbeleid.

Het fonds is aangesloten bij de koepelorganisatie de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen in Den Haag.