Spoorinfrastructuur

Toegang tot de spoorinfrastructuur

Een spoorwegonderneming die voldoet aan de eisen in de wet, zoals het hebben van een veiligheidsattest, heeft recht op non-discriminatoire toegang tot hoofdspoorwegen. De Vervoerkamer ziet hierop toe.