Regelmaat

Regelmaat is de mate waarin de werkelijke intervallen tussen voertuigen overeenkomen met de intervallen volgens de dienstregeling. Regelmaat is met name van belang in het geval van hoge frequenties.

In het geval van aselecte aankomst van reizigers op de halte (o.a. bij hoge frequenties) is een hoge regelmaat belangrijk, omdat dan de gemiddelde wachttijd geminimaliseerd wordt en de kans op een zitplaats gemaximaliseerd. Om de dienstuitvoering te vergelijken met de dienstregeling, is ook de punctualiteitvan belang.