Projectorganisatie HSL (Zuid)

De Hogesnelheidslijn-Zuid is een project van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voorbereiding, begeleiding en de bouw van de HSL – Zuid worden verzorgd door de Projectorganisatie HSL – Zuid. Het ministerie van Financiën is nauw betrokken bij de contractering van de Infra Provider en de aanbesteding van de vervoersvoncessie. De projectorganisatie bestaat uit de directie HSL – Zuid van het Directoraat Generaal voor het

Personenvervoer en de projectdirectie HSL – Zuid van Rijkswaterstaat.

http://www.hslzuid.nl