Project Informatie Managementsysteem

Project Informatie Managementsysteem, afgekort PIM, is een planningssysteem binnen ProRail. Het is gebaseerd op de principes Enterprise_Project_Management (EPM).