OEI

Onderzoek, Effecten en Infrastructuurwerken (als leidraad voor politieke besluitvorming)

Definitie: Een sinds 2005 gehanteerde leidraad waarop het ministirie van Verkeer en Waterstaat hun besluit vormt.