Nevenspoor

Nevenspoor

Nevenspoor is het naastliggende spoor. Vaak is dat een spoor dat door treinen wordt bereden.