MKBA

Maatschappelijke Kosten/batenanalyse

Definitie: Een methode die steeds vaker wordt toegepast bij het ondersteunen van besluitvormingen van bijvoorbeeld rijk, provincies en gemeenten.