Intercity

In Nederland is het voor het eerst als begrip geïntroduceerd bij de invoering van Spoorslag 70. De sneltreinen die toen de 40 grootste stations van Nederland bedienden werden aangeduid als intercitytreinen, IC treinen of Intercities. Tevens was het een bepaald kwaliteitskenmerk omdat er vaak een restauratie aan boord was en het comfort later beter was dan in andere treinen.