Innovatieprogramma Geluid

Het Innovatieprogramma Geluid (IPG) is een samenwerkingsprogramma tussen de ministeries van V&W en VROM voor innovaties aan bronmaatregelen voor weg- en spoorverkeergeluid. Voor de spoorsector voert ProRail het programma uit. De looptijd van het programma is 2002-2007.

Zie ook: Kenniscentrum Spoorgeluid