Innovatieproces (met overheid)

Innoveren voor/met de overheid zal beter beter gaan met minder subsidies, een entrepreneur ook aan de overheidszijde en een duidelijk en natuurlijke rolverdeling tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en de maatschappij.

Inhoud

1 Algemeen

2 Onderbouwing

3 Bronvermeldingen, documenten en links

4 Wijziginghistorie

1. Algemeen

Binnen het werkveld van de mobiliteit zullen innovaties vaak verkocht worden aan de overheid. Die overheid is als ‘innovatie-afnemer’ om meerdere redenen een heel ander soort afnemer van innovaties dan een consument of bedrijf.

Het is dan ook belangrijk om te weten hoe het inkopen van overheden, met name van innovatieve producten en diensten, in zijn werk gaat.

2 Onderbouwing

3 Bronvermeldingen, documenten en links

4 Wijzigingshistorie

Naar de wijzigingshistorie

Helpen bestaand lemma te verbeteren

Nieuw lemma inbrengen

Laatste aanpassing: 9-12-11