Hoofdsein

De betekenis van een hoofdsein is:

Een hoofdsein is een lichtsein dat de stand ‘Stop’ kan tonen

Een bediend sein toont in rusttoestand altijd een Rood lichtbeeld.

Automatisch seinen (P-seinen) kunnen in rusttoestand ook het Seinbeeld Geel of Groen (eventueel ook Geel + cijfer) tonen.