Gemeente Delft

Miljoenen mensen maken dagelijks gebruik van uitvindingen uit Delft Kennisstad. Delft maakt werk van kennis en geeft daar een praktische toepassing aan: op het gebied van water en bodem, architectuur en design, milieutechnologie, informatietechnologie en innovatieve vervoerssystemen. Steeds meer organisaties op het gebied van vervoerssystemen, zoals bijvoorbeeld Connekt, kiezen Delft als vestigingsplaats.

http://www.delft.nl