Equipotentiaalleiding

 De equipotentiaalleiding (of equipotentiaalgeleider) wordt in het 25 kV bovenleiding systeem toegepast. Het is een aluminium kabel van 240mm2 doorsnede. De kabel is ongeïsoleerd aan de bovenleidingpalen bevestigd. Hij is onderdeel van het retour circuit en verbonden met de lineaire aardleiding en de spoorstaven.

Zie ook: Tractie-energievoorziening 25kV

Eerste versie geschreven door: Arie Flantua