Daluur

Definitie: Uur, waarin in een verkeerssysteem het gebruik van het systeem als rustig aangeduid kan worden. 

In het Openbaar vervoer wordt de periode op maandag tot en met vrijdag overdag tussen de [ochtendspits|Spitsuur en de [avondspits|Spitsuur aangeduid als de "daluren".