Betuwelijn

Strikt genomen is de Betuwelijn de spoorlijn Dordrecht – Geldermalsen – Tiel – Elst (- Arnhem/Nijmegen). Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen de westelijke (Dordrecht – Geldermalsen) en de oostelijke Betuwelijn (Geldermalsen – Tiel). Voor WO II maakte het oostelijk gedeelte tussen Kesteren en Nijmegen deel uit van de internationale verbinding tussen Amsterdam en Duitsland. Nadat de Rijnbrug bij Rhenen in de oorlog was verwoest kwam hier een eind aan; de verbinding Kesteren – Rhenen is niet meer hersteld.

De lijn heeft sinds december 2006 drie exploitanten: Arriva op Dordrecht – Geldermalsen, NSR op (Utrecht -) Geldermalsen – Tiel en Syntus B.V. op Tiel – Arnhem.

De Betuwelijn moet worden onderscheiden van de Betuweroute, maar beide begrippen worden regelmatig door elkaar gebruikt, zelfs in officiële stukken.

Eerste versie van artikel geschreven op: Maurits van den Toorn