B-relais

Een relais is een door een elektromagneet bediende elektrische schakelaar. Voor veiligheidstoepassingen zijn relais ontwikkeld met de eigenschap dat bij uitschakelen van de stroom het relais gegarandeerd in de rusttoestand komt. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van speciaal materiaal voor de contacten en van de zwaartekracht. Voor een Beveiliging die met relais werkt zijn dit de B-relais. Een voorbeeld is het B2 vane relais dat in de Spoorstroomloop gebruikt wordt: