Anders Betalen voor Mobiliteit

Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) is de officiële benaming voor het plan dat eind november 2007 werd aangenomen door het Nederlandse kabinet. Anders Betalen voor Mobiliteit regelt de invoering van de kilometerprijs, een plan waar al eerder aandacht aan werd besteed onder de term rekeningrijden. In 2011 gaat de invoering van start, in 2016 is het systeem naar verwachting operationeel.  Met ABvM wordt verwacht dat reizigers sneller geneigd zullen zijn een afweging te maken tussen het gebruik van de auto of van het OV.

Link naar Anders Betalen voor Mobiliteit

– Website: http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/mobiliteit_en_bereikbaarheid/anders_betalen_voor_mobiliteit/

– Pdf:  http://www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/Starten%20met%20de%20KMprijs_tcm195-211932.pdf