Ampère

Ampère is de eenheid van stroom. Het is de hoeveelheid electrische lading per tijdsseenheid. Één ampère is één coulomb per seconde.

De stroomsterkte wordt gemeten met een ampèremeter. Vroeger werd deze gemeten door een meter in serie te zetten met een stroombron en twee electroden in een zilvernitraatoplossing, de tijd te meten, en de gewichtstoename te meten.

Externe Links

Ampère