Algemeen Voorschrift

Een Algemeen Voorschrift Seinwezen is een voorschrift waarin systematisch is vastgelegd aan welke eisen, principes en uitgangspunten de beveiligingssystemen en -installaties moeten voldoen. Het zijn dus ontwerpvoorschriften voor deze systemen en voor de specifieke installaties. De verzameling Algemene Voorschriften vormen de bundel C 5515.

Eerste versie van artikel geschreven door: Daan van der Meij