Actuele treinrit reisinformatie

In de actuele reisinformatie worden producten m.b.t. treinritten en verhalen (ernstige verstoringen, werkzaamheden aan het spoor) onderkend.
Dit lemma behandelt de (actuele) treinritten.

Voor actuele treinritten zijn zowel plan- als realisatiegegevens vereist
De plangegevens zijn afkomstig van het plansysteem Donna en omvatten zowel Basisdagen als Specifieke dagen (de dag zelf), incl. leeg-materieel-ritten.
In de loop van het 1e kwartaal 2018 zullen Specifieke dagen de referentie gaan vormen voor reisinformatie-treinritten, m.a.w. waarop afwijkingen zijn gebaseerd (en worden gecommuniceerd).
Treinrit-gegevens bevatten ook gegevens m.b.t. het materieel: de planning hiervan is afkomstig uit VKL-Materieel en wordt momenteel aan NS-zijde vervangen door B@M.

Kijken we naar de realisatie, dan vormt het ProRail bijsturingssysteem VOS (voorheen VPT) de bron voor actuele ritinformatie. Voor het lokale spoorgebruik komen spoorgegevens uit de zgn. Procesleidingssystemen van ProRail. Deze (PRL) systemen leveren ook de rangeerbewegingen welke leiden tot [Niet instappen] op de borden.
V.w.b. de gegevens over de bijsturing van het materieel (de daadwerkelijke inzet) komen deze gegevens nu ook nog uit VPT deelsysteem Materieel maar dit wordt aan NS-zijde in 2018 vervangen door B@M.
Tot slot worden nog aparte wissignalen ontvangen via TROTS (voorheel “TNV”). Met deze wissignalen wordt bij een trein op een station de status “vertrokken” vastgelegd.

Reisinformatie-systemen
Voor alle treinritten incl. afwijkingen is sinds oktober 2006 een geautomatiseerd systeem in gebruik. Dit systeem heet AR-NU, actuele reisinformatie ‘nu’. De treinritten omvatten alle treinritten in, van en naar Nederland (incl. andere vervoerders). Met AR-NU voedt NS de publicaties binnen de eigen distributiekanalen (zoals Internet en de app).
Voor publicatie op de stations is sinds september 2011 het systeem InfoPlus in gebruik. Eerst was ProRail eigenaar van dit systeem maar sinds eind 2012 is dit eigendom naar NS overgegaan. InfoPlus bevat geen treinvervangend vervoer.

De architectuur is erop gericht alle distributiekanalen op InfoPlus aan te sluiten (via het NS Publicatiesysteem PPV). Dit proces loopt nog t/m 2019.
In PPV wordt het treinvervangend vervoer toegevoegd.

De volgende reisinformatie-producten zijn afgeleid van de (actuele) ritinformatie:

 • (actuele) RITinfo (voor reisplanners en presentatie in treinen);
 • (actuele) Vertrektijden van alle stations;
 • (actuele) Aankomsttijden van alle stations;
 • (actuele) Overstaptijden (voor alle treinen; realisatie in het PPV-systeem).

De actuele treinritgegevens omvatten de laatste stand van de planning en aanpassingen m.b.t.:

 • vertragingen;
 • spoorwijzigingen;
 • vervallen treinen;
 • extra treinen incl. vervangende treinritten);
 • ingekorte treinen;
 • verlengde treinen;
 • verlegde treinen;
 • omgeleide treinen;
 • stop(s) erbij of eraf; eventueel aangepaste aankomst- of vertrektijden.

De gegevens van deze treinritten worden continu geautomatiseerd uit de plan- en realisatiegegevens afgeleid. Bij verstoringen zijn de treinritten idealiter tot de eindtijd van de prognose behorend bij die verstoring =deels handmatig= bijgewerkt.
Genoemde wijzigingen worden uitgenormaliseerd op rit-niveau en rit/stations-niveau.

Fabricage van treinritten
De fabricage omvat een aantal stappen:

 • verzamelen en samenvoegen van alle plan- en realisatiegegevens;
 • vaststellen van zgn. doorgaande verbindingen (bv. treinserie 6000 volgt op treinserie 6100) en zgn. treinrit-vleugels;
 • afhandeling van het juiste spoorgebruik en vertragingen;
 • per rit en station vastleggen van de wijzigingen (zowel naar vertrek- als aankomstbeeld) zo mogelijk aangevuld met een oorzaak;
 • per rit en station samenstellen van de zgn. Verkorte Route en v.w.b. het vertrek ook reistips / instaptips / overstaptips.

Aanvullend over vertragingen:
Vertragingen van treinen worden automatisch m.b.v. bakens langs de baan gemeten in het TROTS systeem, gekoppeld aan en vastgelegd in VOS. Vertragingen worden eventueel aangevuld en als voorwaardelijke vertraging ingetoetst door treindienst- en netwerk-verkeersleiders, vrnl. bij defect materieel, het wachten op personeel of het overnemen van een aansluiting. Een vertraging wordt meteen doorberekend naar alle komende stops van die trein. Hierbij wordt 8% rijtijdspeling ingecalculeerd, èn bij stationnementen van meer dan 2 minuten wordt die rest-tijd van het stationnement op de vertraging in mindering gebracht.
Aangezien het VOS systeem gekoppeld is aan vergelijkbare systemen in Duitsland en België, zijn de vertragingen van binnenkomende internationale treinen al zo vroeg mogelijk bekend.
Bij vertragingen is nog vermeldenswaardig dat ‘stilstand’ onderweg nog niet wordt gemeten, er is immers geen passage van een baken.
Actuele treinritten (en overstaptijden) worden direct in de meeste treinen in Nederland getoond.

Actuele reisplanner
Een reisplanner zoekt altijd naar de snelste èn comfortabelste (= minder overstappen) reismogelijkheden. Dit kan -zeker in een actuele situatie- soms tot onverwachte, en ook lastig te verifiëren adviezen leiden. Overigens staan de NS reisregels dergelijke (omreis)adviezen wel toe.

In het algemeen worden tegelijkertijd 5 tot 9 reisadviezen getoond; de middelste is het optimale advies dat het dichtst bij de gevraagde vertrek- of aankomsttijd ligt. Het optimale advies is een advies dat “mogelijk” is, dus niet vervallen.

De actuele reisplanner past bij overstappen de looptijden tussen de spoor(fases) toe tot een maximum dat voor elk station geldt.
De reisplanner is afhankelijk van een juist en vooral tijdig aangepaste treinenloop. Zo goed mogelijk wordt geprobeerd in het advies te wijzen op een ernstige verstoring, gedurende de (verwachte) prognose. Bij “Werk aan het Spoor” gebeurt dit ook; dat reisadvies is altijd juist en tijdig aangepast.
Bij een ernstige verstoring hangt dit af van hoever vooruit de treinenloop is aangepast en -voor de signalering- of het reisadvies nog gebruik maakt van de oorspronkelijk verstoorde route.

Actuele Vertrektijden
Naast de geplande treinrit-gegevens, gebaseerd op de laatst bekende planning, worden de volgende actuele gegevens getoond:

 • Verkorte Route en Eindbestemming (alle stopstations zijn ook bekend);
 • teksten gebaseerd op rit/stations-wijzigingen (incl. indien bekend een oorzaak) zoals vertraging en spoorwijzigingen, ‘Extra trein’, ‘Rijdt vandaag niet’, ‘Rijdt via andere route’, ‘Rijdt niet verder dan…’ , ‘Rijdt verder naar…’;
 • ingezette materieel, soort en nummers;
 • treinfaciliteiten als toeslag, reserveren verplicht en “speciaal kaartje”.

Over het wissen van treinritregels: dit vindt plaats als een trein na vertrek via TROTS wordt gemeten of als de tijd meer dan [8] min. na gepland vertrek + vertraging is gepasseerd. Soms wordt ten onrechte gewist als de verkeers- of treindienstleider geen voorwaardelijke vertrekvertraging invoert (bv. a.g.v. langere stilstand op of voor een station). Businzet (bij werkzaamheden) en vervallen treinen worden op geplande vertrektijd gewist.

Actuele Overstapstaat
De overstapstaat is een subset van de Actuele Vertrektijden en getoond in de meer moderne treinen (via het systeem OBIS). NS heeft van te voren een tabel ingevuld waarin ze op basis van relatiestatistieken per treinserie en knooppunt aangeeft wat de belangrijke overstappen zijn. Tevens is de bestemming in de vorm van max. twee, makkelijk en herkenbaar te communiceren, niet te ver weggelegen stations ingevuld. Vuistregel is dat met max. 3 overstappen ruim 80% van overstappende klanten moet kunnen worden bediend.

Voor de overstap geldt:

 • de exact benodigde looptijd van spoor(fase) naar spoor(fase) voor het gehele station ingevuld; deze is 1 minuut korter dan voor de reisplanner toegepast (dus een cross-platform situatie kent 1 minuut looptijd);
 • gezocht wordt naar treinen op gelijkheid van die max. 2 stations in verkorte route of bestemming die (gepland) binnen [28] minuten vertrekken. Vervallen treinen worden overgeslagen.

De software van de Overstapstaat past geen afspraken rond het overnemen van belangrijke aansluitingen (WRT = wachttijdregeling reizigerstreinen) toe. Idealiter moet een treindienstleider bij toepassing van de WRT een voorwaardelijke vertrekvertraging aan één van de treinen meegegeven; in dat geval gaat het wel goed.