Aanwijzing STS

Een aanwijzing STS (Stoptonend sein) wordt door een Machinist ontvangen van de Treindienstleider.

De machinist komt in deze situatie een gestoord sein tegen. Het sein blijft rood licht uitstralen.

  • In de praktijk komt deze situatie meestal voor op Emplacementen en tijdens een Buitendienststelling van de Railinfra.

De concrete betekenis van een Aanwijzing STS luidt:

  • Aanwijzing om voorbij een aangegeven sein dat rood licht uitstraalt te mogen rijden:

– met een zodanige snelheid, die niet hoger is dan 40 km/h en te kunnen stoppen binnen de afstand waarover de Spoorweg is te overzien en deze vrij is;

– de Wissels voorzichtig te berijden met een snelheid van ten hoogste 10 km/h en voor een wissel te stoppen, indien het wissel niet in de aangegeven stand ligt of uiterlijk beschadigd is en;

– rekening te houden met het niet goed functioneren van een AKI, AHOB dan wel AOB.

Eerste versie van artikel geschreven door: Hans Marijnissen