FORMULE 1

Na­tuur­ver­gun­ning cir­cuit Zand­voort wordt niet ge­schorst

(bron: Dutch Grand Prix)

De Formule 1 op Zandvoort op 2, 3 en 4 september van dit jaar kan wat de Raad van State betreft gewoon doorgaan. De voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft beslist dat de natuurvergunning voor Circuit Park Zandvoort niet wordt geschorst.

Dat blijkt uit een voorlopige uitspraak van de voorzieningenrechter van vandaag (2 augustus 2022). Een voor het circuit negatieve uitspraak had een stokje kunnen steken voor het racefestijn. Maar de activiteiten en evenementen op het circuitterrein mogen voorlopig doorgaan in afwachting van de definitieve uitspraakover de natuurvergunning. Die volgt in 2023.

Grondverzet

In 2019 verleende het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland een natuurvergunning voor de exploitatie van het circuit en een aantal aanpassingen aan het circuitterrein. Die aanpassingen zijn onder meer gedaan met het oog op de Formule 1 en bestaan uit het plaatsen van tijdelijke tribunes, grondverzet, aanleg van twee tunnels en het verstevigen van de toegangspaden voor voetgangers.

Vier verschillende milieu- en natuurorganisaties hebben bezwaar tegen de natuurvergunning. Volgens hen leidt het gebruik van het circuitterrein tot een toename van stikstofneerslag op het nabijgelegen beschermde Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’. Met het oog op de bescherming van dit natuurgebied vroegen zij de voorzieningenrechter om de natuurvergunning te schorsen.

Referentiesituatie

Om te beoordelen of de natuurvergunning tot meer stikstofuitstoot leidt, moet de nieuwe situatie worden vergeleken met wat er voorheen op grond van de toen verleende vergunningen was toegestaan op het circuitterrein. Dat wordt de referentiesituatie genoemd. Partijen verschillen van mening over wat die referentiesituatie precies omvat. De voorzieningenrechter oordeelt dat daarvoor in de eerste plaats de milieuvergunning uit 1997 leidend is. Die vergunning maakte het mogelijk het circuitterrein het hele jaar te gebruiken voor auto- en motorsport en andere grootschalige publieksevenementen.

In 2011 en 2015 werden vervolgens twee natuurvergunningen verleend. Anders dan de milieuorganisaties stellen, breidden die vergunningen het gebruik van het circuitterrein verder uit. Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter mocht het circuitterrein in de oude situatie dus het hele jaar voor auto- en motorsport en andere grootschalige publieksevenementen worden gebruikt, terwijl dat gebruik in de nieuwe vergunning vanaf 2021 is beperkt tot maximaal 337 dagen per jaar voor het racen met niet-elektrische auto’s en motoren op het circuit.

Belangenafweging

De Raad van State zegt dat de uitspraak het resultaat is van een belangenafweging tussen het natuurbelang en de economische belangen van circuit Zandvoort. De rechter laat die belangenafweging in het voordeel van het circuit uitvallen. ‘Daarbij heeft de voorzieningenrechter een groter belang gehecht aan het in elk geval voorlopig kunnen voortzetten van de activiteiten op het circuit, waaronder de Formule 1 in september. Daarvoor zijn niet alleen forse investeringen gedaan in het circuitterrein zelf, maar ook in de infrastructuur van Zandvoort en omgeving. Daartegenover staat het natuurbelang dat in dit geval niet de doorslag geeft,’ aldus de Raad van State.

LEES OOK:

Racevergunning voor circuit in Zandvoort blijft in stand

Fotoreportage werkzaamheden Circuit Zandvoort

Auteur: Redactie