STRUKTON CIVIEL

Rijkswaterstaat keurt geluidsreducerende voegovergangen goed

Aanbrengen van de voegovergangen bij de verbeterde aansluiting A15:N3 in Papendrecht (bron Strukton)

Rijkswaterstaat heeft de geluidsreducerende nieuwbouwvoegen SBD-SP-FP van Strukton Civiel goedgekeurd volgens de eisen van de RTD1007-2. Dit voegovergangsysteem van Strukton Civiel voldoet daarmee aan de belangrijke richtlijn van Rijkswaterstaat om voegen te mogen produceren en inbouwen.

Dat Rijkswaterstaat de geluidsreducerende nieuwbouwvoegen heeft goedgekeurd volgens de eisen van de RTD1007-2, betekent dat Strukton Civiel voor alle projecten waar de RTD1007-2 versie 3.0 of lager van toepassing is, dit voegovergangsysteem kan aanbieden zonder dat een verificatie- en validatietraject doorlopen hoeft te worden. De voegovergangen worden ook opgenomen in de ‘Digitale Meerkeuzematrix’ binnen het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO), ondergebracht bij het kennisinstituut CROW. Deze matrix is een hulpmiddel om binnen projecten vast te stellen welke producten geschikt zijn. Eerder gaf Rijkswaterstaat ook al goedkeuring op de niet-geluidsreducerende voegovergangen van dit type.

De RTD-vrijgave is niet alleen van belang voor werkzaamheden van Rijkswaterstaat. In veel contracten van gemeenten en provincies wordt de RTD1007 ook van toepassing verklaard. In de zomer van 2021 zijn de voegovergangen toegepast in twee viaducten die onderdeel waren van het verbeteren van de aansluiting van de A15 op de N3 en N214 in Papendrecht. Rijkswaterstaat had voor deze toepassing al akkoord gegeven op de fabricage van de nieuwbouwvoegen en dus nu op het gehele product van ontwerp tot oplevering.

LEES OOK:

Hergebruikte dakbedekking wordt grondstof voor wegenbouw

Dura Vermeer neemt Maxwell Taylorbrug onder handen

Auteur: Redactie