Whiswall

Provincie Utrecht plaatst innovatief scherm tegen geluidsoverlast

Een compacter geluidscherm moet helpen de geluidsoverlast bij het Utrechtse dorp Vreeland verder terug te dringen. Eerder werd al stil asfalt gelegd en de snelheid van het verkeer verlaagd. Het scherm wordt van 3 tot en met 6 maart geplaatst.

De al genomen maatregelen tegen de geluidsvoverlast bij Vreeland – ook de brug over de Vecht werd stiller gemaakt – hebben nog niet geleid tot de gewenste verbeteringen. Daarom komt er nu een geluidsscherm tussen het kruispunt van de N201 met de Singel en de genoemde brug. Dat moet de geluidshinder voor zo’n zestig woningen en een basisschool op een acceptabel peil brengen. Het plaatsen van dit scherm maakt onderdeel uit van het bredere Actieplan Omgevingslawaai.

Minder ruimte nodig

“Een traditioneel geluidsscherm is op deze locatie niet mogelijk vanwege de ligging van de weg en het gebrek aan ruimte”, legt de provincie Utrecht uit. “De nieuwe en innovatieve Whiswall is wel haalbaar, omdat deze lager is en minder ruimte nodig heeft.”

Dit product van 4Silence bestaat uit een constructie van beton en staal die geluid afbuigt. Het geheel is slechts een meter hoog, maar daarmee kan volgens de productent wel dezelfde geluidsreductie worden behaald (7 tot 9 decibel) als met een scherm van drie meter hoogte. Omdat met minder ingreep in het landschap hetzelfde resultaat mogelijk is, heeft het product volgens de bedenker ervan veel draagvlak bij omwonenden. De Whiswall is al toegepast bij projecten in onder meer Nijmegen en Amersfoort.

Inzicht in effecten

In het geval van Vreeland zijn de voorbereidende handelingen op de plaatsing al eerder in februari afgerond. Door het winterse weer van enkele wegen geleden werd het plaatsen van het scherm nog even uitgesteld. Dat moet nu gebeuren van woensdag 3 maart om 20.00 uur en om 05.30 uur op zaterdag 6 maart moet de klus afgerond zijn.

“De provincie Utrecht wil inzicht krijgen in de effecten en bruikbaarheid van dit nieuwe product. Samen met omwonenden, de gemeente Stichtse Vecht en de Dorpsraad Vreeland zal de situatie voor en na de plaatsing door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden gemeten en gevolgd. Het gaat daarbij niet alleen om het ‘technisch’ meten van het aantal decibellen met apparatuur bij de weg en bij de huizen. Ook de subjectieve geluidsbeleving wordt via een enquête in beeld gebracht.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.

Provincie Utrecht plaatst innovatief scherm tegen geluidsoverlast | Infrasite
Whiswall

Provincie Utrecht plaatst innovatief scherm tegen geluidsoverlast

Een compacter geluidscherm moet helpen de geluidsoverlast bij het Utrechtse dorp Vreeland verder terug te dringen. Eerder werd al stil asfalt gelegd en de snelheid van het verkeer verlaagd. Het scherm wordt van 3 tot en met 6 maart geplaatst.

De al genomen maatregelen tegen de geluidsvoverlast bij Vreeland – ook de brug over de Vecht werd stiller gemaakt – hebben nog niet geleid tot de gewenste verbeteringen. Daarom komt er nu een geluidsscherm tussen het kruispunt van de N201 met de Singel en de genoemde brug. Dat moet de geluidshinder voor zo’n zestig woningen en een basisschool op een acceptabel peil brengen. Het plaatsen van dit scherm maakt onderdeel uit van het bredere Actieplan Omgevingslawaai.

Minder ruimte nodig

“Een traditioneel geluidsscherm is op deze locatie niet mogelijk vanwege de ligging van de weg en het gebrek aan ruimte”, legt de provincie Utrecht uit. “De nieuwe en innovatieve Whiswall is wel haalbaar, omdat deze lager is en minder ruimte nodig heeft.”

Dit product van 4Silence bestaat uit een constructie van beton en staal die geluid afbuigt. Het geheel is slechts een meter hoog, maar daarmee kan volgens de productent wel dezelfde geluidsreductie worden behaald (7 tot 9 decibel) als met een scherm van drie meter hoogte. Omdat met minder ingreep in het landschap hetzelfde resultaat mogelijk is, heeft het product volgens de bedenker ervan veel draagvlak bij omwonenden. De Whiswall is al toegepast bij projecten in onder meer Nijmegen en Amersfoort.

Inzicht in effecten

In het geval van Vreeland zijn de voorbereidende handelingen op de plaatsing al eerder in februari afgerond. Door het winterse weer van enkele wegen geleden werd het plaatsen van het scherm nog even uitgesteld. Dat moet nu gebeuren van woensdag 3 maart om 20.00 uur en om 05.30 uur op zaterdag 6 maart moet de klus afgerond zijn.

“De provincie Utrecht wil inzicht krijgen in de effecten en bruikbaarheid van dit nieuwe product. Samen met omwonenden, de gemeente Stichtse Vecht en de Dorpsraad Vreeland zal de situatie voor en na de plaatsing door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden gemeten en gevolgd. Het gaat daarbij niet alleen om het ‘technisch’ meten van het aantal decibellen met apparatuur bij de weg en bij de huizen. Ook de subjectieve geluidsbeleving wordt via een enquête in beeld gebracht.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.