Nieuw Handboek Geluidsschermen langs het spoor

Visie, Kaders en Uitgangspunten voor geluidsschermen langs het spoor

Afgelopen maanden is door ProRail en Bureau Spoorbouwmeester gewerkt aan de update van het Handboek Geluidsschermen, onlangs werd het vastgesteld en vervangt hiermee het bestaande handboek. Het handboek slaat een brug tussen de vormgevingsuitgangspunten zoals geformuleerd in Spoorbeeld en de OVS 00058 waarin de (geluid)technische eisen zijn verwoord. Het handboek is integraal onderdeel van het ProRail-beleid voor geluidsschermen; doelmatigheid en vormgeving gaan hand-in-hand.

In de komende jaren zal ProRail veel investeren om het spoornetwerk stiller te maken. Belangrijk is het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) dat in opdracht van het Ministerie van IenM zoveel mogelijk geluid gaat saneren van verkeer, vliegtuigen, industrie en spoor. ProRail is verantwoordelijk om samen met omgevingspartijen de geluidsbelasting van het spoor terug te brengen naar een wettelijk vastgelegd niveau. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij sporen die intensiever gebruikt gaan worden, maar ook daar waar de omgeving verandert waardoor het nodig is om het spoor stiller te maken.

Het handboek bespreekt geluidssanering in de vorm van schermen, dus niet aan de bron (betonnen dwarsliggers, dempers, voegloos spoor) of aan de bewonerszijde bijvoorbeeld voorzieningen aan een gebouw (zoals voorzetgevels of geluidsisolerende maatregelen). Juist de losstaande schermen langs het spoor vallen erg op en moeten daarom zo goed mogelijk passend gemaakt worden in de omgeving, waarbij rekening gehouden wordt met het perspectief van reizigers en omwonenden.

Meer informatie
Het handboek kun je in lezen of downloaden en ook als boekje bestellen via de website van Bureau Spoorbouwmeester

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bureau Spoorbouwmeester