Tracebesluit ‘Sporen in Arnhem’ moet over, maar werkzaamheden mogen door

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het tracébesluit ‘Sporen in Arnhem’ vernietigd. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (31 augustus 2011). Het tracébesluit voorziet in uitbreiding van en aanpassingen en verbeteringen in de bestaande railinfrastructuur ter hoogte van station Arnhem. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu zal nu een nieuw besluit moeten nemen. De minister heeft hiervoor van de Raad van State 26 weken de tijd gekregen. In de tussentijd mogen de bouwwerkzaamheden doorgaan. Tegen het tracébesluit hadden de wijkvereniging Transvaal, de stichtingen ‘Geluidshinder Arnhem-West’ en ‘Rosande’ en een groot aantal inwoners van Arnhem bezwaar gemaakt. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

De wijkvereniging, stichtingen en inwoners voerden bezwaren aan die betrekking hebben op de geluidsoverlast, de trillingshinder, de luchtkwaliteit en de externe veiligheid als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De Raad van State heeft vandaag in de uitspraak geoordeeld dat de minister te veel onzekerheid heeft laten bestaan over de hoeveelheid trillingshinder die omwonenden van het spoor zullen ondervinden als het gemoderniseerde tracé in gebruik zal zijn. Vanwege deze onzekerheid heeft de Raad van State het hele tracébesluit vernietigd. De werkzaamheden zijn inmiddels voor een belangrijk deel uitgevoerd. Gelet op het belang van de voortgang in de uitvoering, kunnen de werkzaamheden in de tussentijd doorgaan.

De Raad van State gaat er hierbij wel van uit dat de minister totdat zij een nieuw besluit heeft genomen, de snelheid voor het goederenvervoer in de nachtperiode niet verhoogt van 40 km/u naar 60 km/u. ’s Nachts doen zich geen capaciteitsproblemen voor op het spoor en de snelheidsverhoging voor het goederenverkeer draagt bij aan het verhogen van de trillingssterkte, aldus de hoogste bestuursrechter.

Naar het oordeel van de Raad van State slaagt het bezwaar tegen de prognoses die de minister heeft gehanteerd voor het toekomstige reizigers- en goederenvervoer op het spoor bij Arnhem, uiteindelijk niet. De Raad van State is vanwege de vernietiging van het hele tracébesluit niet meer inhoudelijk ingegaan op de overige bezwaren.

In een eerdere tussenuitspraak van 26 januari jl. had de Raad van State met toepassing van de zogenoemde ‘bestuurlijke lus’ de minister acht weken de tijd gegeven om het tracébesluit op vijf onderdelen aan te passen. De minister moest onder meer de prognoses voor het toekomstige reizigers- en goederenvervoer en de maximumsnelheid van goederentreinen beter motiveren. Dat gold ook voor de daarmee samenhangende geluidsbelasting en de trillingshinder voor omwonenden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Raad van State