Invulling Steunpunt Beleidsadvisering Duurzaamheid voor Rijkswaterstaat

De combinatie CE Delft, Goudappel Coffeng en Witteveen+Bos gaat voor de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat het nieuwe Steunpunt beleidsondersteuning duurzaamheid invullen. Dit Steunpunt is ontstaan bij DVS om te kunnen voorzien in de toenemende vraag naar hoogwaardige advisering op het gebied van duurzaamheid.

Het Steunpunt gaat de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat op het gebied van lucht, geluid, klimaat en energie en natuur ondersteunen. De nadruk ligt op beleidsmatige advisering, voor met name het Directoraat-Generaal Mobiliteit (DGMo) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast worden ook andere beleidsdirecties van dit ministerie ondersteund. De werkzaamheden voor het Steunpunt zijn via een openbare aanbesteding verworven op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Het contract heeft een looptijd van ruim een jaar met de mogelijkheid dit twee keer met een jaar te verlengen.

Samenwerking

Voor het Steunpunt vullen de drie bureaus elkaar perfect aan. Alle bureaus hebben beleidsmatige en technische expertise in huis op alle gevraagde milieuthema’s en duurzaamheid, waardoor het mogelijk is om kritisch elkaars werkzaamheden te beoordelen. Op die wijze wordt de meeste meerwaarde uit de samenwerking gehaald. Daarnaast is er veel ruimte voor flexibiliteit doordat de backoffices op het gebied van lucht, geluid, natuur, klimaat en energie gezamenlijk bemenst worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Witteveen+Bos