Het spoorsysteem in relatie tot zijn omgeving

onderwerp van internationale conferentie op 16 december in Delft

Het spoorsysteem in relatie tot zijn omgeving’ is het thema van de internationale conferentie Railways & Environment. De conferentie gaat in op de milieueffecten van het spoorsysteem, bekeken als transportmodaliteit en ‘ingezoomd’ als een mechanisch systeem. Deze effecten treden op veelzijdige wijze naar buiten – de diverse aspecten van ‘milieu’ – en ze zijn vaak onderling met elkaar verbonden. Zeker in onze dichtbevolkte delta en tegelijk transportland en corridor is de invloed groot. Hier moet vervoer per spoor enerzijds een milieuvriendelijke oplossing bieden en anderzijds de (leef)omgeving zo min mogelijk beïnvloeden. Dit thema staat centraal op deze conferentie, die een internationaal platform biedt voor verdieping, kennisuitwisseling, innovatie en formuleren van strategisch beleid. Tot 30 juni kunnen geïnteresseerden een abstract indienen voor een aantal subthema’s. Op basis van deze abstracts wordt het sprekersprogramma samengesteld door de internationale commissie die de conferentie wetenschappelijk ondersteunt. Railways & Environment vindt op 16 december 2010 plaats in Delft. Initiatiefnemers en organisatoren zijn de Technische Universiteit Delft en Europoint Rail Technology Conferences en Exhibitions uit Zeist.

Ondanks het feit dat vervoer per spoor minder belastend is voor het milieu in vergelijking met wegvervoer heeft ook het spoorsysteem nadelige milieueffecten. Daarbij kan gedacht worden aan luchtverontreiniging door dieseltreinen en bodemvervuiling bij spoorlijnen en emplacementen. Andere milieueffecten zijn van mechanische aard: emissie van trillingen en geluid. Deze hebben een grote impact op de omgeving. Daarnaast zorgt een spoorsysteem als landschappelijk lijn-element voor landschappelijke en ecologische segregatie en kan het tot desintegratie van stedelijke gebieden leiden. Al deze factoren kennen een groeiend belang met de expansie van Europese en buiten-Europese hogesnelheids-netwerken.

Vragen die op deze eendaagse conferentie ter sprake komen, zijn onder andere: hoe kunnen bodemverontreiniging en energieverbruik van het spoorsysteem zo veel mogelijk teruggebracht worden? Hoe kan de luchtkwaliteit zo min mogelijk belast worden door spoorse activiteiten? Ook thema’s als reductie van emissie van geluid en trillingen komen aan bod. De conferentie besteedt daarnaast ook aandacht aan duurzaamheid en hernieuwbaarheid in de life cycle en komt met technische ideeën en innovaties in het totale life cycle management. Kortom, deelnemers duiken één dag in de milieueffecten van spoorwegen en de aanpak hiervan. Maar deelnemers worden tevens geïnformeerd over innovaties en kansen voor creatieve industriële oplossingen.

De conferentie richt zich op iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de interactie binnen het spoorsysteem en tussen spoor en omgeving; onder meer vervoerders, railinfrastructuur managers, beleidsmakers voor ruimtelijke ordening, betrokkenen bij fundamenteel alsmede toegepast onderzoek op dit gebied en toeleverende industrieën.

Het sprekersprogramma wordt gedurende de zomer samengesteld door programmacoördinator dr. ir. Michaël Steenbergen, verbonden aan de vakgroep Railbouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Hij wordt daarbij ondersteund door een wetenschappelijk comité van internationale experts.

De internationale conferentie Railways & Environment wordt gehouden in het congrescentrum van TU Delft, op 16 december 2010.

Europoint is een professionele conferentie- en beursorganisator uit Zeist. Het bedrijf heeft 13 jaar ervaring in het organiseren van nationale en internationale conferenties en beurzen in met name de volgende sectoren: rail infrastructuur en transport & logistiek.
Europoint is ook organisator van de volgende evenementen:

 • Rail-Tech Europe 2011, 29-31 maart 2011, Utrecht (www.railtech-europe.com)
 • De Rail Carière Dagen, 29-31 maart 2011, Amersfoort (www.rail-carriere.nl)
 • Railways & Environment, 16 december 2010, Delft (www.railways-environment.com)
 • Global Rail Freight Conference, 6-7 juli 2010, St. Petersburg – RU (www.uic-grfc.org)
 • The Effectiveness of EU Rail Policy, 22 juni 2010, Brussel (www.railpolicy.eu)
 • RailTechnology Conferences 2010, 2-3 juni 2010 , Amstelveen (www.railtechnologyconferences.com)
 • De Rail Carrière Dagen 2010, 15-16 april 2010, Amersfoort (www.rail-carriere.nl)
 • Europort 2009 – Short Sea Conference, 4-5 november 2009, Rotterdam (www.shortseaconference.eu)
 • High Speed Rail 2009, 22 & 23 oktober 2009 , Washington DC – VS (www.highspeedrail2009.com)
 • A.L.I.C.E. 2009 – international conference on defence & logistics, 1 & 2 oktober 2009, Amsterdam (www.alice2009.eu)
 • Rail-Tech Europe 2009, 31 maart – 2 april 2009, Utrecht (www.railtech-europe.com)
 • UIC HIGHSPEED 2008, 17-19 maart 2008, Amsterdam

Voor meer informatie zie ook www.europoint.eu

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProMedia Europoint BV Conferences & Exhibitions