Wheel/rail interface: optimalisatie met minimale neveneffecten

internationale conferentie over wheel/rail interface
Rail Technology Conferences 2010 op 2 en 3 juni in Amstelveen

Amstelveen – Hoe kan de wisselwerking tussen een treinwiel en spoorrails worden geoptimaliseerd met een minimum aan neveneffecten, zoals geluid en trillingen? Deze vraag wordt gesteld én beantwoord tijdens Rail Technology Conferences 2010. De interactie tussen wiel en spoor in de exploitatie van spoorinfrastructuur is een dynamische en complexe materie. Wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkelingen worden voortdurend ingezet om deze wisselwerking te verbeteren en de bijwerkingen zoals geluid en trillingen te verminderen. Een goed inzicht in deze zogenaamde ‘wheel/rail interface’ en een grondige analyse van het systeem zijn belangrijke fundamenten voor verbeteringen. Deze tweedaagse internationale conferentie schenkt aandacht aan zowel wheel/rail interface als aan de neveneffecten zoals geluid en trillingen, internationaal bekend als ‘noise & vibrations’. De conferentie biedt een belangrijk platform voor bij het spoor betrokken deskundigen op dit gebied. Zij kunnen hier kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen en tegelijkertijd vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven ontmoeten om gezamenlijk nieuwe technieken en oplossingen te bespreken. De derde editie van deze conferentie vindt plaats in Congrescentrum Amstelveen op 2 en 3 juni 2010. De initiatiefnemers van deze conferentie zijn de organisatoren van Rail-Tech Europe uit Zeist. Zij constateerden een behoefte aan een internationaal platform voor het bespreken en het verbeteren van deze belangrijke kwesties voor de spoorwegsector. Dit heeft hen doen besluiten dit succesvolle platform in 2010 te herhalen.

De eerste conferentiedag, 2 juni, staat in het teken van wheel/rail interface. De thema’s die aan bod komen zijn het ontwerp en de daadwerkelijke gebruik van het spoor: onderhoud optimalisatie, wheel/rail contact: het optimaliseren van tegengestelde vereisten, spoorinspectiesystemen & de behoefte aan standaardisatie en efficiënte oplossingen in spooronderhoud.

De tweede conferentiedag richt zich op geluid en trillingen. De onderwerpen die op 3 juni worden behandeld zijn: het spoor en zijn directe omgeving. Met betrekking tot dit thema komen zowel regelgeving en het ontwerp aan de orde als ervaringen en succesvolle praktijkvoorbeelden. Andere thema’s die dag zijn geluidsbeheer door middel van specifieke materiaalkeuze en uiteraard trillingen.

Het conferentieprogramma is samengesteld in nauw overleg met Roel van den Bosch, eigenaar van BoschSpoor, Advies & Coaching en met Eberhard Jänsch uit Duitsland, lid van de wetenschappelijke redactie van Railway Technical Review /EisenBahnTechnische Rundschau.

De organisatoren hopen in juni een succesvolle interactie te realiseren tussen conferentiesprekers en deelnemers uit de rail sector en het bedrijfsleven. Dit zal leiden tot het uitwisselen van succesvolle praktijkcases, het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking en tot effectieve vooruitgang.

Meer informatie
www.railtechnologyconferences.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europoint b.v.