Start proef luchtzuiverend geluidsscherm CleanStone®

Het praktijkonderzoek met het luchtzuiverend geluidsscherm CleanStone® van Tauw langs de A28 bij strand Nulde te Putten is van start gegaan. Het scherm staat in de ‘Proeftuin Schermen’ van Rijkswaterstaat waar uitgebreide metingen worden gedaan naar de afvangst van stikstofoxiden en fijn stof.

Aanleiding voor de test met CleanStone® in de proeftuin van Rijkswaterstaat is de prijsvraag ‘Schermen voor een betere luchtkwaliteit’ waarvan Tauw en Holland Scherm in november 2007 een van de winnaars werden.

Het luchtzuiverend geluidsscherm bij Nulde moest passen binnen een bestaand concept van Rijkwaterstaat: het modulaire geluidsscherm, dat met standaard modules opgebouwd kan worden door elementen tussen staanders te plaatsen. Dit concept is afwijkend van de gaasconstructie (schanskorf) die tot nu toe door Tauw en Holland Scherm is toegepast. CleanStone® is aangepast aan het modulaire concept door het 100 meter lange scherm op te bouwen uit twee lagen standaard betonelementen en twee lagen stalen stalen cassettes, gevuld met het luchtzuiverende materiaal. De resultaten zullen over ongeveer een half jaar bekend zijn.

Begin februari werd het eerste CleanStone® luchtzuiverend geluidsscherm langs de A37 in Emmen gerealiseerd. Ook in Eindhoven gaat gebouwd worden aan een CleanStone® scherm langs de Leenderweg, een belangrijke toegangsweg van de stad. Tauw werkt momenteel aan het definitieve ontwerp hiervan.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
VenW maakt werk van innovatie (02-11-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tauw Groep