Project NoMEPorts over aanpak geluidsoverlast havens

Haven Amsterdam initiatiefnemer Europees duurzaamheidproject

Op 24 en 25 april vindt de afsluitende conferentie plaats van het Europese project NoMEPorts (Noise Management in European Ports), dat gericht is op het terugdringen van geluidsoverlast in havens.

Elf Europese havens hebben vanaf de start in 2005 samengewerkt om geluidsoverlast in kaart te brengen en maatregelen bedacht om geluid terug te dringen. Het resultaat is een “Good practice guide on port area noise mapping and management” die aan de Europese Commissie wordt aangeboden voor implementatie in Europese wetgeving.

Doel van het project was het vinden en berekenen van de juiste gegevens op het gebied van geluidsbelasting, het maken van zogenaamde geluidskaarten en het opstellen van actieplannen om geluid in havens te verminderen. Met als uiteindelijk doel vermindering van geluidsoverlast voor de bevolking in de omgeving van havens.

In 2005 nam Haven Amsterdam het initiatief tot dit project, dat nu dus op 24/25 april zal worden afgesloten met een grote conferentie.

De Good practice guide on port area noise mapping and management zal aan Ronald Prins, directeur van de Milieudienst van Amsterdam, worden overhandigd.

In het project werkten grote en kleine havens nauw samen met de universiteit van Cardiff, ingenieursbureau DGMR en EcoPorts Foundation. Partners in het project waren de havens van Livorno, Hamburg, Kopenhagen/Malmö, Civitavecchia, Valencia, Rotterdam, Bremen, Götenborg,Tenerife, Oslo en Amsterdam.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Haven Amsterdam