Eerste luchtzuiverend geluidsscherm geopend

Deventer – Vrijdag 22 februari 2008 is het eerste luchtzuiverend geluidsscherm in Nederland officieel geopend. Het staat langs de A37 bij Emmen. Wethouder van die gemeente opende het scherm door een confettikanon te activeren en ballonnen op te laten met de tekst ‘Zuivere lucht in Emmen’.

Het geluidsscherm langs de A37 bij Emmen is uniek. Het is het eerste geluidsscherm in Nederland dat ook luchtzuiverende eigenschappen heeft. In tijden waar ‘klimaat’ in de top 10 van discussieonderwerpen staat, een mooie bijdrage aan een maatschappelijk probleem. Want naast de normale geluidreducerende werking vangt het scherm ook NOx en fijn stof af, zodat deze concentraties in de buitenlucht afnemen. In november 2007 was Tauw met CleanStone, de officiële naam van het luchtzuiverend geluidsscherm, een van de winnaars van de prijsvraag ‘Schermen voor een betere luchtkwaliteit’ van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Slimme dubbelfunctie

Het scherm bestaat uit een korfconstructie met een steenachtige reststof die naast de normale geluidreducerende werking ook lucht zuivert door NOx af te vangen. Door filtratie en adsorptie vindt ook een goede afvang van fijn stof plaats. Laboratoriumproeven hebben dit uitgewezen. De stoffen binden aan het schermmateriaal en door een regenbui of sproeibeurt spoelt het scherm weer schoon, zodat de zuiverende werking van het scherm gegarandeerd is. Het spoelwater kan worden opgevangen om zonodig ter plaatse gezuiverd te worden. Een bijkomend voordeel is dat het scherm ook CO2 afvangt. Daarmee levert het scherm ook een bijdrage aan het terugdringen van de broeikasgasemissies.

Praktijk

Langs de A28 bij strand Nulde te Putten zal praktijkonderzoek naar het luchtzuiverend geluidsscherm worden gedaan. Hier wordt de komende maanden een 100 meter lang scherm gebouwd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tauw Groep