Overdrachtsprotocol "stille treinen" getekend

Overdracht duurproef LL remblokken op goederenwagens en stimuleren stille treinen

Het IPG -management en betrokken directeuren uit de bestaande organisatie hebben een overdrachtsprotocol "stille treinen" getekend.

Dit protocol regelt dat afronding van de duurbeproeving van de LL remblokken op goederentreinen vanuit de bestaande organisaties zal plaatsvinden. Ook regelt het protocol dat de bestaande organisaties de IPG middelen voor de financiering van een korting op de gebruiksvergoeding ter beschikking krijgen.

Deze korting is onder het IPG voorbereid, en maakt het financieel aantrekkelijk voor vervoerders om hun treinen stiller te maken. De invoering van deze prikkel en de afronding van de duurproeven met goederenwagons wordt aangestuurd door de bestaande "Stuurgroep Stille Treinen" waarin managers van VenW, VROM en ProRail zitting hebben.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Innovatieprogramma Geluid (IPG)