Prijswinnend geluidsscherm verbetert luchtkwaliteit

CleanStone, het luchtzuiverend geluidsscherm van Tauw en Holland Scherm, is één van de winnaars van de prijsvraag ‘Schermen voor een betere luchtkwaliteit’. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat reikte op 1 november 2007 tijdens de Dag van Maarssen de prijs uit aan Tauw en Holland Scherm.

Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit van Rijkswaterstaat heeft op 31 mei 2007 marktpartijen uitgenodigd om ideeën aan te dragen voor (geluids)schermen met een positief effect op de luchtkwaliteit langs wegen. Uit ruim 20 inzendingen kwamen acht ideeën als beste uit de bus, waaronder CleanStone, het luchtzuiverend geluidsscherm van Tauw en Holland Scherm.

Slimme dubbelfunctie

Tauw en Holland Scherm hebben een luchtzuiverend geluidsscherm met een slimme dubbelfunctie ontwikkeld. Naast de normale geluidreducerende werking worden ook NOx en fijn stof afgevangen, zodat de concentraties in de buitenlucht afnemen.

Een korfconstructie met een steenachtige reststof biedt enerzijds de normale geluidreducerende werking. Anderzijds hebben laboratoriumproeven uitgewezen dat de reststof ook de lucht zuivert door NO en NO2 volledig af te vangen. Door filtratie en adsorptie vindt tevens goede afvang plaats van fijn stofdeeltjes. De stoffen binden aan het schermmateriaal. Een regenbui of sproeibeurt spoelt het scherm vervolgens schoon, zodat de zuiverende werking van het scherm volledig wordt hersteld. Het spoelwater kan opgevangen en zonodig ter plaatse gezuiverd worden. Een bijkomend voordeel is dat het scherm tevens CO2 vastlegt zodat het ook een bijdrage levert aan het terugdringen van de broeikasgasemissies.

Het CleanStone luchtzuiverend geluidsscherm wordt in 2008 in de ‘Proeftuin Schermen’ in de praktijk beproefd. Dit is een proeflocatie langs de A28 ter hoogte van Strand Nulde in Putten.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Luchtzuiverend Geluidsscherm wint Implementatieprijs (14-11-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tauw Groep

Prijswinnend geluidsscherm verbetert luchtkwaliteit | Infrasite

Prijswinnend geluidsscherm verbetert luchtkwaliteit

CleanStone, het luchtzuiverend geluidsscherm van Tauw en Holland Scherm, is één van de winnaars van de prijsvraag ‘Schermen voor een betere luchtkwaliteit’. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat reikte op 1 november 2007 tijdens de Dag van Maarssen de prijs uit aan Tauw en Holland Scherm.

Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit van Rijkswaterstaat heeft op 31 mei 2007 marktpartijen uitgenodigd om ideeën aan te dragen voor (geluids)schermen met een positief effect op de luchtkwaliteit langs wegen. Uit ruim 20 inzendingen kwamen acht ideeën als beste uit de bus, waaronder CleanStone, het luchtzuiverend geluidsscherm van Tauw en Holland Scherm.

Slimme dubbelfunctie

Tauw en Holland Scherm hebben een luchtzuiverend geluidsscherm met een slimme dubbelfunctie ontwikkeld. Naast de normale geluidreducerende werking worden ook NOx en fijn stof afgevangen, zodat de concentraties in de buitenlucht afnemen.

Een korfconstructie met een steenachtige reststof biedt enerzijds de normale geluidreducerende werking. Anderzijds hebben laboratoriumproeven uitgewezen dat de reststof ook de lucht zuivert door NO en NO2 volledig af te vangen. Door filtratie en adsorptie vindt tevens goede afvang plaats van fijn stofdeeltjes. De stoffen binden aan het schermmateriaal. Een regenbui of sproeibeurt spoelt het scherm vervolgens schoon, zodat de zuiverende werking van het scherm volledig wordt hersteld. Het spoelwater kan opgevangen en zonodig ter plaatse gezuiverd worden. Een bijkomend voordeel is dat het scherm tevens CO2 vastlegt zodat het ook een bijdrage levert aan het terugdringen van de broeikasgasemissies.

Het CleanStone luchtzuiverend geluidsscherm wordt in 2008 in de ‘Proeftuin Schermen’ in de praktijk beproefd. Dit is een proeflocatie langs de A28 ter hoogte van Strand Nulde in Putten.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Luchtzuiverend Geluidsscherm wint Implementatieprijs (14-11-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tauw Groep