Start aanleg proefvakken homogener asfalt

In de tweede helft van april 2007 worden op de A35 bij Hengelo drie proefvakken van 2-laags ZOAB aangelegd. De proefvakken moeten resulteren in een homogenere kwaliteit en een langere levensduur van het wegdek.

Met de proefvakken worden nieuwe mengsels en aanlegmethoden getest, die aannemers hebben ontwikkeld in het kader van de prijsvraag "Schoner, stiller en homogener asfalt".

Na de aanleg van de proefvakken wordt de kwaliteit gemonitord en geëvalueerd.

Meer informatie over de prijsvraag vindt u op www.innovatieprogrammageluid.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Rijkswaterstaat daagt markt uit voor beter asfalt (01-05-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Innovatieprogramma Geluid (IPG)