Automotive ondernemers kansrijk in Brazilie

Den Haag – De automotive industrie in Brazilië verwacht dat de productie van voertuigen de
komende jaren stijgt met 25 procent per jaar. Dat blijkt uit een rapport
‘Automobielsector in Brazilië’ van de EVD. Aandrijving, biobrandstoffen, akoestiek,
geluidsreductie, auto-onderdelen, elektronica en consultancy zijn de meest kansrijke
automotive segmenten op korte termijn.

Brazilië heeft verreweg de belangrijkste auto-industrie in Zuid-Amerika; in 2015
rollen naar verwachting 3,5 miljoen voertuigen van de band. De omvang van de Braziliaanse automobielmarkt, de stabiele groeicijfers en de ervaring van de Brazilianen in research
& development in de automobielsector doet vele automobielfabrikanten besluiten te
investeren in Brazilië. Het Nederlandse bedrijfsleven kan daarvan profiteren.

Korte en lange termijn
Het marktrapport concludeert dat er in Brazilië op korte termijn mogelijkheden zijn
voor bedrijven die zich bezighouden met aandrijving (power train), alternatieve
brandstoffen, akoestiek, componenten, elektronica, embedded systems en uitstoot
(emissie). Op langere termijn liggen er kansen op het gebied van navigatiesystemen,
digitale kaarten, materialen, veiligheid, meet- en regeltechniek en intelligent vehicles.
Omdat de basis van de meeste automodellen van oorsprong een Europees merk is, biedt
vooral het leveren aan de belangrijkste Braziliaanse toeleveranciers (TIER 1)
mogelijkheden.

Gratis beschikbaar
Naast een beschrijving van de sector en de verschillende voertuigsegmenten zijn
statistische gegevens, adressen, websites en contactpersonen van Braziliaanse
fabrikanten, belangrijkste toeleveranciers en relevante organisaties in het rapport
opgenomen.

Het marktrapport is gratis beschikbaar. Belangstellenden kunnen het downloaden via www.evd.nl/marktrapporten Meer informatie is beschikbaar bij Suzanne Bouman, e-mail brazilie@info.evd.nl, telefoon (070) 778 87 33.

De EVD is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Regelmatig geeft de EVD actuele marktrapporten uit over de kansen voor Nederlandse bedrijven op een bepaalde exportmarkt. Deze marktverkenningen zijn in samenwerking met Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen uitgevoerd met als doel Nederlandse bedrijven te wijzen op exportkansen op die buitenlandse markten.

In samenwerking met NEVAT en Transfer Latin Business Consultancy organiseert de EVD in het najaar een handelsreis ‘Brazilië automotive’. Voor meer informatie: Leendert Remmelink, telefoon: 079 35 31 364 of e-mail lre@fme
.nl, of Gerald Baal, telefoon 010 478 07 60, e-mail gerald@transfer-lbc.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVD, Internationaal Ondernemen en Samenwerken