Onderzoek toepassing waterstof, brandstofcellen GWW

Rijkswaterstaat laat zes bedrijven haalbaarheidsonderzoek doen naar toepassing van waterstof en brandstofcellen in de grond- water – en wegenbouw

Delft – In november 2006 heeft het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat Wegen naar de Toekomst een uitvraag gedaan om schone en veilige waterstofoplossingen te ontwikkelen voor de energievoorziening in de grond- water – en wegenbouw.
Daarmee kunnen vervuilende dieselaggregaten langs de weg en op het water op termijn vervangen worden. Uit de 19 inzendingen heeft een jury bestaande uit deskundigen van Rijkswaterstaat, het bedrijfsleven en de financiële sector een zestal bedrijven geselecteerd om hun idee verder uit te werken.

Het gebruik van brandstofcellen en waterstof bij de energieopwekking speelt een belangrijke rol in een duurzame energievoorziening; het is schoner en stiller dan de dieselaggregaten die nu worden gebruikt. Rijkswaterstaat wil concrete toepassingen laten ontwikkelen zodat omwonenden in de toekomst zo min mogelijk overlast ondervinden bij bouwwerkzaamheden

De zes bedrijven die een haalbaarheidsonderzoek gaan doen:

  • Brinkmann & Niemeijer Motoren BV uit Twello: AUTONOOM-BC: ontwikkeling van een brandstofcelsysteem met grote energiecapaciteit voor een innovatieve informatiewagen (LED systeem);
  • Brimos BV uit Hattem: Mobiele informatiesystemen met waterstofcel;
  • Hygear Fuel Cell Systems BV uit Arnhem: FLEXGEN “fuel flexible” brandstofcellen aggregaat;
  • DutchCell BV uit Breda: Hydro mobiele actiewagen (HMA): “Brandstofcel power package” voor mobiele actiewagens;
  • NedStack Fuel Cell Technology BV uit Arnhem: de Unigen: universele 2 – 16 kW brandstofcel generator;
  • Bradford Instruments BV uit Heerle: Reform PowerCel voor grond-, weg-, en waterbouw.

In het najaar maakt Rijkswaterstaat bekend welke van de zes bedrijven een prototype mogen ontwikkelen.

De pilot ‘Waterstoftoepassingen en brandstofcellen’ is opgezet volgens de aanpak van het Nederlandse Small Business Innovation Research (SBIR) programma. Dit is een programma, waarbij de overheid innovatief onderzoek op maatschappelijke thema’s aan het bedrijfsleven uitbesteedt. Het programma wil vooral kleine en middelgrote bedrijven uitdagen tot het doen van grensverleggend onderzoek.

Over Wegen naar de Toekomst
Schone, veilige, betrouwbare mobiliteit. Voor de nabije en verre toekomst. Dit heeft het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat voor ogen. Het knoopt daarvoor kennis en kunde aaneen, verbindt denken met doen. Nieuwe technieken, methoden en materialen zijn het middel. Tevreden weggebruikers en een betere prijs-kwaliteitverhouding van mobiliteit zijn het doel. Wegen naar de Toekomst werkt met ondernemingen, overheden en onderzoeksinstituten. Samen voeren ze kansrijke pilots uit. Zie ook www.wegennaardetoekomst.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
RWS zoekt innovaties in duurzame energievoorziening (17-11-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Wegen naar de Toekomst, Rijkswaterstaat