Beschikkingen Zeeuwse lijn online

Medio juli 2006 heeft de staatssecretaris van VROM aan ProRail laten weten dat zij akkoord is met de voorgestelde maatregelen en de toekomstige geluidsbelastingen aan de Zeeuwse lijn.

Alle negentien besluiten, ook wel beschikkingen genoemd, vindt u op de website van de Sloelijn

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Sloelijn