Praktijkervaringen met raildempers

Den Haag – In opdracht van het Kenniscentrum Spoorgeluid heeft Movares het kennisdocument "Praktijkervaringen met raildempers" geschreven met medewerking van de leveranciers van raildempers op de Nederlandse markt.

Het rapport beschrijft ondermeer de stand der techniek, de te behalen geluidsreducties en de projecten waarin raildempers worden toegepast. Het rapport is te downloaden via www.innovatieprogrammageluid.nl en het documentatiesysteem van het Kenniscentrum Spoorgeluid.

Kenniscentrum Spoorgeluid
Het Kenniscentrum Spoorgeluid stimuleert het gebruik van kosteneffectieve innovatieve technieken en methoden op het spoorsysteem voor het beperken van geluidhinder door kennis te verzamelen, waar nodig te bewerken en deze informatie op de juiste plekken uit te dragen. Doelgroepen van het Kenniscentrum zijn naast ProRail met name overheidsorganisaties, adviesbureaus en spoorwegbedrijven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Innovatieprogramma Geluid (IPG)