Staatssecretaris v Geel geeft startsein bouw Sloelijn

IJzendijke – De bouw van de nieuwe Sloelijn is begin januari 2006 al van start gegaan. Maar op 10 februari 2006 verrichtte staatssecretaris van Geel van VROM in Zeeland de officiële starthandeling. Door middel van een lasershow werd de bouw symbolisch in gang gezet. Eind 2007 is de nieuwe Sloelijn klaar voor gebruik.

Voorafgaand aan de starthandeling waren er speeches van de directeur van ProRail Bert Klerk en van Maria Le Roy van Zeeland Seaports. Ook de staatssecretaris sprak een speech uit. Door genoemde partijen werd gesproken over het economisch belang van de goederenspoorlijn voor Zeeland en over de preventieve geluidsmaatregelen die worden getroffen.

Economisch belang
Na het doorlopen van de Tracéwetprocedure is besloten om een nieuwe Sloelijn aan te leggen. De nieuwe spoorlijn is van groot economisch belang voor het Sloegebied. Door de aanleg van nieuwe terminals, de uitbreiding van bedrijfsactiviteiten en de plannen voor de aanleg van de Westerschelde Container Terminal (WCT) is een verdere toename van het goederenvervoer naar het achterland te verwachten. Een belangrijk deel van dit vervoer zal plaatsvinden over het spoor. Goederentreinen zullen dus steeds meer gebruik maken van de Zeeuwse lijn (het spoor Roosendaal-Vlissingen) en de nieuwe Sloelijn.

Veiligheid
De huidige Sloelijn loopt langs de woonkernen Eindewege en Heinkenszand en is niet berekend op de toename van het goederenvervoer. De nieuwe Sloelijn is hier wel op berekend. De nieuwe lijn kent geen gelijkvloerse kruisingen en wordt gelëektrificeerd.

Drie viaducten
De drie kilometer lange goederenspoorlijn komt ongeveer zeven kilometer ten westen van het bestaande spoor te liggen en bevat drie viaducten. Zo gaan de treinen via een spoorviaduct over de A58 en de Postweg. Halverwege het tracé gaan de treinen onder het wegviaduct van de Jonker Fransweg door die nu nog op maaiveldniveau ligt. Op het eind van het tracé gaan de treinen opnieuw via een spoorviaduct over de Bernhardweg.

Geluidsmaatregelen
Door een toename van het goederenvervoer op de Zeeuwse lijn, ontstaat ook een toename van de geluidsproductie in de Zeeuwse gemeenten Goes, Kapelle en Reimerswaal en de Brabantse gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal. Om de geluidsoverlast te beperken, wordt een reeks aan innovatieve maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Planbeschrijving Zeeuwse lijn. Het voorgestelde pakket bevat onder andere de vervanging van houten dwarsliggers door betonnen dwarsliggers, het toepassen van raildempers, het plaatsen van geluidsschermen en gevelisolatie. Daarnaast wordt de snelheid van het goederenvervoer op 80 km/uur gehandhaafd en wordt rekening gehouden met het inzetten van stillere goederentreinen in de nachtperiode.

Geluidsproductieplafond
Om omwonenden de garantie te kunnen bieden dat de toegestane geluidswaarden niet worden overschreden, wordt voor de Zeeuwse lijn een geluidsproductieplafond vastgesteld. Hierbij wordt gemiddeld over een jaar een maximale hoeveelheid geluid die geproduceerd mag worden, vastgesteld. Het geluidsproductieplafond zal voor de gehele Zeeuwse lijn per 1 januari 2009 van kracht zijn.

Financiering
De aanleg van de nieuwe Sloelijn en de afbraak van de huidige spoorlijn kosten 46 miljoen euro. Zeeland Seaports en de NV Westerscheldetunnel dragen in het project bij voor een bedrag van 12 miljoen euro. De totale kosten, inclusief de voorziening van geluidsmaatregelen langs de Zeeuwse lijn, bedragen 65 miljoen euro.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Sloelijn