Nota van Commentaar Sloelijn klaar

IJzendijke – De Nota van Commentaar naar aanleiding van de inspraak op de Planbeschrijving Zeeuwse lijn is klaar. Iedereen die ingesproken heeft, ontvangt een exemplaar.

In de nota worden alle inspraakreacties op de Planbeschrijving Zeeuwse lijn en de ontwerp-aanvraag Maatregelenbesluit Zeeuwse lijn, beantwoord. Van 10 mei tot en met 20 juni 2005 reageerden in totaal 129 mensen op de planbeschrijving; dit leidde tot 99 inhoudelijk verschillende reacties.

Inhoud
De beantwoording van de inspraak is verdeeld over een aantal thema’s. Logischerwijze gaat de meeste aandacht uit naar geluid. Veel reacties gingen over de locatie en de hoogte van de voorgestelde geluidsschermen. Ook over het geluidsproductieplafond kwamen veel vragen binnen. In de nota wordt duidelijk gemaakt waarom het systeem wordt ingevoerd. Ook op het functioneren en het controleren van het plafond wordt uitvoerig ingegaan.

Het aspect trillingen komt ook aan bod. In de nota wordt een korte samenvatting gegeven van het trillingsonderzoek dat in april en december 2004 en in januari 2005 bij twaalf woningen in Zeeland en West-Brabant is uitgevoerd.

De overige inspraakreacties zijn ondergebracht bij de thema’s veiligheid, planschade, procedure, VERA (Verbinding Roosendaal-Antwerpen), uitgangspunten en luchtvervuiling en horizonvervuiling.

Nota naar de Minister van VROM
ProRail zal de Nota van Commentaar binnenkort bij de Minister van VROM aanbieden. Op de Nota van Commentaar is geen inspraak / beroep mogelijk.

Inzien
U kunt de Nota van Commentaardocument downloaden via www.sloelijn.nl of u kunt de nota inkijken bij de inzagepunten waar eerder de Planbeschrijving Zeeuwse lijn heeft gelegen:

– Gemeente Goes, Oostsingel 2, 4461 KC te Goes
– Gemeente Kapelle, Kerkplein 1, 4421 AA te Kapelle
– Gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK te Reimerswaal
– Gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3, 4631 GC te Woensdrecht
– Gemeente Bergen op Zoom, Jacob Obrechtlaan 4, 4611 AR te Bergen op Zoom
– Gemeente Roosendaal, Stadserf 1, 4711 NK te Roosendaal
– Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1-6, 2597 JG te Den Haag
– Ministerie van Volkshuivesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8, 2515 XP te Den Haag
– Openbare bibliotheek Goes, Oostwal 34, 4461 JT te Goes
– Openbare bibliotheek Kapelle/Wemeldinge, van der Biltlaan 32, 4421 BC te Kapelle
– Openbare bibliotheek Reimerswaal, Paardenmarkt 8, 4401 EE te Reimerswaal
– Bibliotheek Hoogerheide, Huijbergseweg 3a, 4631 GC te Hoogerheide
– Bibliotheek Het Markiezaat, Hofstraat 2a, 4611 TJ te Bergen op Zoom
– Openbare Bibliotheek Roosendaal, Markt 54, 4701 PH te Roosendaal
– Provincie Zeeland, Nieuwe Burg 42, 4331 AH te Middelburg
– Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV te ’s-Hertogenbosch
– Rijkswaterstaat Directie Zeeland, Poelendaelesingel 18, 4535 JA te Middelburg
– Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant, Zuidwal 58, 5211 JK te ’s-Hertogenbosch
– Zeeland Seaports, Schelpenpad 2, 4531 PD te Terneuzen
– Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, 4331 JE te Middelburg
– Openbare Bibliotheek Rilland, Hoofdweg 45, 4411 AP te Rilland
– Openbare Bibliotheek, Dorpsstraat 76a, 4413 BN te Krabbendijke.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Sloelijn