Aftrap Noise Manangement European Ports

Amsterdam – Op maandag 28 november 2005 vindt in Amsterdam de aftrap plaats van het Europese project ‘NoMEPorts’ (Noise Management in European Ports), dat gericht is op het terugdringen van geluidsoverlast van havens. 11 Europese havens gaan samenwerken om de geluidsoverlast in kaart te brengen en vervolgens terug te dringen. Resultaat van het project wordt een ‘Good practice guide port industrial noise’, die in 2008 aan de Europese Commissie aangeboden wordt voor implementatie in Europese wetgeving. Haven Amsterdam nam het initiatief tot dit project in nauwe samenwerking met de Ecoports Foundation. De Europese Commissie kende de ‘LIFE’ subsidie aan dit project toe.

In dit project werken grote en kleine Europese havens nauw samen met de Universiteit van Cardiff, ingenieursbureau DGMR en de EcoPorts Foundation. De kick off meeting voor dit project betreft een driedaagse werkbijeenkomst, waarbij ervaring uitgewisseld wordt over het vinden en berekenen van de juiste gegevens op het gebied van geluidsbelasting, over het maken van zogeheten geluidskaarten en het opstellen van actieplannen om geluid te verminderen. Partners in dit project zijn de havens van Livorno, Hamburg, Kopenhagen/Malmö, Civitavecchia, Valencia, Rotterdam, Bremen, Göteborg en Tenerife, Oslo en Amsterdam.

Haven Amsterdam en duurzaamheid
Het feit dat Haven Amsterdam het initiatief genomen heeft tot dit project past in het beleid van het Havenbedrijf, dat gericht is op een duurzame ontwikkeling van het havengebied. Onlangs ontving Haven Amsterdam als eerste Nederlandse haven het zogeheten PERS-certificaat (Port Environmental Review System). De Europese stichting ECOPORTS reikt dit certificaat uit aan havens waarvan het milieumanagement voldoet aan bepaalde eisen en die zich sterk maken voor een duurzame ontwikkeling. Amsterdam behoort hiermee, als eerste Nederlandse haven, tot één van de vijftien havens in Europa die het milieucertificaat heeft behaald.

ECOPORTS
ECOPORTS is een samenwerkingsverband tussen de 9 havens behorend tot de grootste van Europa. ECOPORTS is opgericht in 1999 op initiatief van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam in nauwe samenwerking met de Rotterdamse Haven. De organisatie richt zich op het uitwisselen van ervaringen met praktische oplossingen voor milieuvraagstukken en op het ontwikkelen van nieuwe instrumenten gericht op duurzaamheid in de havensector. De Europese Commissie is onder de indruk van de praktische resultaten die ECOPORTS boekt en geeft de organisatie de mogelijkheid om uit te groeien tot een professioneel Europees Instituut.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gem. Havenbedrijf Amsterdam