Van Geel wil geluidsoverlast Prorail beperken

Den Haag – Om de geluidsoverlast van goederentreinen voor burgers te beperken, dreigt staatssecretaris Pieter van Geel van VROM (Milieu) het bedrijf Prorail met een dwangsom. Hij wil dat Prorail het aantal goederentreinen op de trajecten Vlissingen- Roosendaal in Zeeland en Zutphen-Hengelo in Overijssel terugbrengt.

Voor het traject in Zeeland is de dwangsom 10.000 euro per week met een maximum van 2,5 miljoen; voor de spoorlijn in Overijssel bedraagt de dwangsom 2000 euro per week met een maximum van 500.000. Dit schrijft hij in brieven aan Prorail.

Zeeland
Sinds 2003 is het aantal goederentreinen op het traject Vlissingen-Roosendaal verhoogd en is hierdoor een onwettige situatie onstaan op het punt van de geluidbelasting van woningen naast de spoorbaan. Prorail heeft verzuimd de wettelijke procedure voor deze ‘spoorwijziging’ te doorlopen en maatregelen te nemen om de geluidsoverlast te beperken. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de geluidsbelasting, vooral tijdens de avond en de nacht, langs een groot deel van de Zeeuwse lijn. Zowel in de woonkernen als in de buitengebieden wonen veel mensen op korte afstand van de spoorbaan. Verscheidene personen en organisaties van belanghebbenden hebben hierover klachten ingediend en verzocht handhavend op te treden.

Overijssel
In Overijssel gaat het om een lange goederentrein die sinds april 2005 elke avond rond 23.00 uur over het traject Zutphen -Hengelo rijdt. De toename van de geluidsbelasting is meer dan wettelijk is toegestaan. Ook daar heeft Prorail de wettelijke procedure niet gevolgd en heeft het bedrijf geen maatregelen genomen om de overlast te beperken. Bij het milieupunt Overijssel en bij de gemeente Hof van Twente zijn zeer veel klachten binnengekomen en onlangs werd het ministerie van VROM verzocht om handhavend op te treden.

U kunt de Brief aan Prorail Roosendaal-Vlissingen (pdf, 42 KB) en de Brief aan Prorail over Zutphen-Hengelo (pdf, 40 KB) downloaden via de website van VROM

Zie ook: Dossier Geluid: www.vrom.nl/geluid

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM