Zeeland Seaports verheugd over uitspraak Sloelijn

Terneuzen РZeeland Seaports is verheugd over de uitspraak van de Raad van State over het Trac̩besluit Sloelijn. Deze verklaarde gisteren de bezwaren van diverse personen en organisaties ongegrond. Daarmee is het trac̩besluit Sloelijn onherroepelijk geworden. Met dit besluit is een belangrijke stap gezet naar duurzame railontsluiting van het havengebied en kan begonnen worden met de verdere voorbereiding van de aanleg van de nieuwe Sloelijn.

Voor een verdere ontwikkeling van de haven, onder meer door de aanleg van de WCT, is optimalisatie van de achterlandverbindingen noodzakelijk. Dit besluit is een goede stap in deze richting.

Zeeland Seaports sprak eerder in de procedure haar voorkeur uit voor het gekozen Tracé, alternatief 2. Zij heeft deze voorkeur bekrachtigd door middel van een financiële bijdrage. Nu de aanleg van de Sloelijn doorgang vindt, kan het bestaande spooremplacement in de haven uitgebreid worden. Het bestaande spooremplacement is niet berekend op de verwachte groei van het spoorvervoer, zowel qua capaciteit als lengte van de treinen. Het nieuwe emplacement krijgt sporen met een opstellengte van 750 meter. Nu zijn deze nog 600 meter.

Het project ‘Optimalisatie Railontsluiting Sloe’ omvat drie deelprojecten, waarvan het Tracébesluit Sloelijn er één is. De overige twee zijn de Planbeschrijving Zeeuwse lijn en de Planbeschrijving Havenspoorlijn. De procedure omtrent de planbeschrijving Zeeuwse lijn loopt nog. De procedure voor de Planbeschrijving Havenspoorlijn is inmiddels afgerond. Met de aanleg van de nieuwe Sloelijn wordt ook de tweede stamlijn van de haven, zoals beschreven is in de Planbeschrijving Havenspoorlijn, aangelegd. Deze tweede spoorlijn wordt bovendien geëlektrificeerd uitgevoerd.

Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2006 begonnen met de aanleg, waardoor eind 2007 de nieuwe spoorlijn in gebruik kan worden genomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zeeland Seaports