Tracebesluit Sloelijn onherroepelijk

IJzendijke – Op 3 augustus 2005 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de beroepen tegen het Tracebesluit Sloelijn. De ingestelde beroepen zijn ongegrond verklaard. Daarmee is het gehele Tracebesluit Sloelijn van de Minister van V&W en de Minister van VROM onherroepelijk geworden. Dit houdt in dat ProRail in de tweede helft van 2005 verder gaat met de voor-bereidingen voor de bouw van de nieuwe Sloelijn. De nieuwe Sloelijn verbindt de haven Vlissingen-Oost met het bestaande spoor Roosendaal-Vlissingen (ook wel Zeeuwse lijn genoemd).

Tracebesluit
Het Tracebesluit Sloelijn werd op 12 februari 2004 getekend door de minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In het Tracebesluit Sloelijn werd het trace van de nieuwe Sloelijn vastgelegd. Het trace loopt langs het dijklichaam dat de Suzanna/Rapenburgpolder en Polder Nieuw- en St. Joos-land en de Quarlespolder scheidt. Het tracebesluit maakt deel uit van het project Optimalisatie Railontsluiting Sloe (kortweg Sloelijn genoemd). Het nieuwe goederenspoor verbindt het hoofd-spoor met het emplacement Sloe.

Gelijktijdig met het tracebesluit is de Planbeschrijving Havenspoorlijn uitgebracht. Hierin staan de aanpassingen in het havengebied beschreven. De bestaande spoorlijn in het havengebied wordt verdubbeld. Ook wordt er bovenleiding aangebracht en een ander type beveiliging.

Grondverwerving
Door de uitspraak van de Raad van State is het mogelijk om alle voorbereidingen te treffen voor de realisatie van de nieuwe goederenspoorlijn. De verwerving van de gronden is al in gang gezet. Los van de minnelijke verwerving is vanwege de tijdsduur ook de onteigening al in gang gezet. Zodra de gronden ook daadwerkelijk verworven zijn, start de bouw van het nieuwe trace. Naar verwachting zal dat begin 2006 zijn.

Planbeschrijving Zeeuwse lijn
De Planbeschrijving Zeeuwse lijn beschrijft de maatregelen die noodzakelijk zijn om de geluidsoverlast door de toename van het goederenvervoer te verminderen in de gemeenten Goes, Kapelle, Reimerswaal, Woensdrecht, Bergen en Zoom en Roosendaal. Deze maatregelen staan los van het tracebesluit, maar maken wel deel uit van het project. ProRail spant zich in om met het in dienst gaan van de nieuwe Sloelijn het grootste deel van de uit te voeren maatregelen gerealiseerd te hebben. Daarbij krijgt het gedeelte van de Zeeuwse lijn tussen ’s Heer Arendskerke en Lewedorp voorrang.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Sloelijn