Presentatie verkenningsstudie Rijnlandroute

Den Haag РDe provincie Zuid-Holland organiseert een informatiebijeenkomst over de Rijnlandroute op donderdag 14 april 2005. Er is een verkenningenstudie gemaakt door een onafhankelijk adviesbureau en de resultaten hiervan staan centraal. Binnenkort bespreekt de stuurgroep Rijnlandroute de studie, maar voor die tijd willen de deelnemende partijen belangstellenden kennis laten nemen van de resultaten. Er is nog geen trac̩keuze, het gaat slechts om de feiten. De keuze staat later dit jaar gepland.

De bijeenkomst vindt plaats in Hotel De Gouden Leeuw, Veurseweg 180 in Voorschoten. De aanvang is 19.30 uur (einde ca. 21.30 uur). De Rijnlandroute vormt dé oplossing voor verbetering van de bereikbaarheid in het gebied van Leiden tot de kust. Dat is de mening van bestuurders van de provincie Zuid-Holland en de Regio Holland Rijnland. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de verkenning gepresenteerd. Ook is er een mogelijkheid tot het stellen van vragen.

De oost-west verbinding tussen Katwijk en de A4 is al jaren overbelast. Naast hinder voor het verkeer zijn er ook leefbaarheidsproblemen als geluids- en stankoverlast en sluipverkeer door woonwijken. Door toekomstige ontwikkelingen in Leiden West, de Oostvlietpolder en Katwijk zal de druk op de wegen, en dus ook de overlast, de komende jaren alleen nog maar toenemen. De bereikbaarheidsproblemen staan de regionale economische groei in de weg terwijl een goede bereikbaarheid de ruimtelijke en economische ontwikkeling juist kan stimuleren en de overlast verminderen. De gemeenten Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude, de regio HollandRijnland en de provincie Zuid-Holland onderzoeken hoe de situatie geoptimaliseerd kan worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Presentatie verkenningsstudie Rijnlandroute | Infrasite

Presentatie verkenningsstudie Rijnlandroute

Den Haag РDe provincie Zuid-Holland organiseert een informatiebijeenkomst over de Rijnlandroute op donderdag 14 april 2005. Er is een verkenningenstudie gemaakt door een onafhankelijk adviesbureau en de resultaten hiervan staan centraal. Binnenkort bespreekt de stuurgroep Rijnlandroute de studie, maar voor die tijd willen de deelnemende partijen belangstellenden kennis laten nemen van de resultaten. Er is nog geen trac̩keuze, het gaat slechts om de feiten. De keuze staat later dit jaar gepland.

De bijeenkomst vindt plaats in Hotel De Gouden Leeuw, Veurseweg 180 in Voorschoten. De aanvang is 19.30 uur (einde ca. 21.30 uur). De Rijnlandroute vormt dé oplossing voor verbetering van de bereikbaarheid in het gebied van Leiden tot de kust. Dat is de mening van bestuurders van de provincie Zuid-Holland en de Regio Holland Rijnland. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de verkenning gepresenteerd. Ook is er een mogelijkheid tot het stellen van vragen.

De oost-west verbinding tussen Katwijk en de A4 is al jaren overbelast. Naast hinder voor het verkeer zijn er ook leefbaarheidsproblemen als geluids- en stankoverlast en sluipverkeer door woonwijken. Door toekomstige ontwikkelingen in Leiden West, de Oostvlietpolder en Katwijk zal de druk op de wegen, en dus ook de overlast, de komende jaren alleen nog maar toenemen. De bereikbaarheidsproblemen staan de regionale economische groei in de weg terwijl een goede bereikbaarheid de ruimtelijke en economische ontwikkeling juist kan stimuleren en de overlast verminderen. De gemeenten Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude, de regio HollandRijnland en de provincie Zuid-Holland onderzoeken hoe de situatie geoptimaliseerd kan worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland