Tracebesluit Sloelijn

Utrecht – In februari 2004 hebben de ministers van V&W en VROM het Tracebesluit Sloelijn vastgesteld. Het Tracebesluit geeft de locatie van de nieuw te bouwen Sloelijn aan. De Sloelijn verbindt de haven Vlissingen – Oost met de bestaande spoorlijn Roosendaal – Vlissingen (ook wel Zeeuwse lijn genoemd). Bij het Tracebesluit werd tevens de Planbeschrijving Havenspoorlijn uitgebracht. Hierin staan de aanpassingen in het havengebied beschreven.

Planbeschrijving Zeeuwse lijn
Gelijktijdig met het uitbrengen van het Tracebesluit, zou tevens de definitieve Planbeschrijving Zeeuwse lijn verschijnen. Deze Planbeschrijving, met daarin de maatregelen om de geluidsoverlast te verminderen op de Zeeuwse lijn, werd mede door de vele inspraakreacties uitgesteld. Uit de inspraak bleek dat er veel bezwaren waren tegen het toepassen van geluidsschermen en de barrierewerking ervan. Daarom is besloten om extra onderzoeken uit te voeren naar aanvullende maatregelen. De resultaten worden meegenomen in een Gewijzigde Ontwerp Planbeschrijving Zeeuwse lijn die medio 2005 verschijnt.

Uitgangspunten Gewijzigde Ontwerp Planbeschrijving (GOPB)
Uitgangspunten in de GOPB zijn het instellen van een zogenaamd geluidsproductieplafond en het toepassen van maximaal haalbare bronmaatregelen. Door het vaststellen van een geluidsproductieplafond wordt een sluipende groei van de geluidsbelasting de komende jaren voorkomen. Het uit te voeren pakket van maatregelen op basis van het extra onderzoek vormt de onderbouwing van het geluidsproductieplafond.

Extra maatregelen
Naast de al eerder in de Ontwerp-Planbeschrijving meegenomen maatregelen, zoals betonnen dwarsliggers, wordt nu ook rekening gehouden met raildempers en toekomstig stiller materieel. Deze zorgen ervoor dat het aantal te bouwen geluidsschermen fors vermindert. Op plaatsen waar nog wel geluidsschermen noodzakelijk zijn, zullen de schermen minder hoog worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail

Tracebesluit Sloelijn | Infrasite

Tracebesluit Sloelijn

Utrecht – In februari 2004 hebben de ministers van V&W en VROM het Tracebesluit Sloelijn vastgesteld. Het Tracebesluit geeft de locatie van de nieuw te bouwen Sloelijn aan. De Sloelijn verbindt de haven Vlissingen – Oost met de bestaande spoorlijn Roosendaal – Vlissingen (ook wel Zeeuwse lijn genoemd). Bij het Tracebesluit werd tevens de Planbeschrijving Havenspoorlijn uitgebracht. Hierin staan de aanpassingen in het havengebied beschreven.

Planbeschrijving Zeeuwse lijn
Gelijktijdig met het uitbrengen van het Tracebesluit, zou tevens de definitieve Planbeschrijving Zeeuwse lijn verschijnen. Deze Planbeschrijving, met daarin de maatregelen om de geluidsoverlast te verminderen op de Zeeuwse lijn, werd mede door de vele inspraakreacties uitgesteld. Uit de inspraak bleek dat er veel bezwaren waren tegen het toepassen van geluidsschermen en de barrierewerking ervan. Daarom is besloten om extra onderzoeken uit te voeren naar aanvullende maatregelen. De resultaten worden meegenomen in een Gewijzigde Ontwerp Planbeschrijving Zeeuwse lijn die medio 2005 verschijnt.

Uitgangspunten Gewijzigde Ontwerp Planbeschrijving (GOPB)
Uitgangspunten in de GOPB zijn het instellen van een zogenaamd geluidsproductieplafond en het toepassen van maximaal haalbare bronmaatregelen. Door het vaststellen van een geluidsproductieplafond wordt een sluipende groei van de geluidsbelasting de komende jaren voorkomen. Het uit te voeren pakket van maatregelen op basis van het extra onderzoek vormt de onderbouwing van het geluidsproductieplafond.

Extra maatregelen
Naast de al eerder in de Ontwerp-Planbeschrijving meegenomen maatregelen, zoals betonnen dwarsliggers, wordt nu ook rekening gehouden met raildempers en toekomstig stiller materieel. Deze zorgen ervoor dat het aantal te bouwen geluidsschermen fors vermindert. Op plaatsen waar nog wel geluidsschermen noodzakelijk zijn, zullen de schermen minder hoog worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail