Aanleg geluidsschermen langs spoor Leiden

Utrecht – ProRail is deze week gestart met de aanleg van twee geluidsschermen ter hoogte van de Haarlemmerweg langs het spoor in Leiden. Het heien start in de week van 24 januari 2005. De bewoners langs het spoor ter hoogte van de Haarlemmerweg zullen binnenkort minder geluidsoverlast van passerende treinen ondervinden. Begin maart worden de geluidsschermen opgeleverd zodat de hinder voor de omgeving minder wordt.

Voor het zover is, moet er nog veel werk verzet worden. De aannemer is inmiddels begonnen met de voorbereidingen zoals het opschonen van het terrein. De fundering van de schermen wordt eind januari met behulp van een speciale heistelling aangebracht.

In december 2004 zijn de bewoners van de wijken Groenoord en Houtkwartier door middel van een brief geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden. Deze planning is enigszins gewijzigd omdat de specifiek voor dit werk benodigde heistelling pas vanaf 24 januari 2005 beschikbaar is. Vanaf die week zal met man en macht gewerkt worden zodat de oplevering van de schermen niet in gevaar komt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail

Aanleg geluidsschermen langs spoor Leiden | Infrasite

Aanleg geluidsschermen langs spoor Leiden

Utrecht – ProRail is deze week gestart met de aanleg van twee geluidsschermen ter hoogte van de Haarlemmerweg langs het spoor in Leiden. Het heien start in de week van 24 januari 2005. De bewoners langs het spoor ter hoogte van de Haarlemmerweg zullen binnenkort minder geluidsoverlast van passerende treinen ondervinden. Begin maart worden de geluidsschermen opgeleverd zodat de hinder voor de omgeving minder wordt.

Voor het zover is, moet er nog veel werk verzet worden. De aannemer is inmiddels begonnen met de voorbereidingen zoals het opschonen van het terrein. De fundering van de schermen wordt eind januari met behulp van een speciale heistelling aangebracht.

In december 2004 zijn de bewoners van de wijken Groenoord en Houtkwartier door middel van een brief geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden. Deze planning is enigszins gewijzigd omdat de specifiek voor dit werk benodigde heistelling pas vanaf 24 januari 2005 beschikbaar is. Vanaf die week zal met man en macht gewerkt worden zodat de oplevering van de schermen niet in gevaar komt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail